Lauri Ahopelto

IMG-20160915-WA0030 (1)
Doctoral student, M.Sc. (Tech)

e: firstname.lastname@aalto.fi

Twitter: @LauriAhopelto

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/ahopelto/

Main research interest:

Water security


Ongoing projects:

Also a researcher at Finnish Environment Institute – SYKE


Selected publications:

Vesivarojen arvo Suomessa, 2016

Aaltonen, Juha; Ahopelto, Lauri; Dubrovin, Tanja; Hjerppe, Turo; Kallio, Johanna; Lehtoranta, Virpi; Maunula, Markku; Puustinen, Markku; Väisänen, Sari

Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2016

http://hdl.handle.net/10138/164391

Flood frequencies in places prone to ice jams, case city of Tornio, 2015

Lauri Ahopelto , Mikko Huokuna , Juha Aaltonen and Jarkko J. Koskela

Workshop paper to the CGU HS Committee on River Ice Processes and the Environment 18 th Workshop on the Hydraulics of Ice Covered Rivers

http://cripe.civil.ualberta.ca/Downloads/18th_Workshop/22_Ahopelto_et_al_2015.pdf

Paimionjoen säännöstelyn kehittäminen : Paimionjoen vesistön yläosan hydraulinen mallinnus HEC-RAS ohjelmistolla, 2014

Ahopelto, Lauri; Verta, Olli-Matti

Varsinais-Suomen ELY-keskus, ELY-keskusten Raportteja 73/2014

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-096-7


Vesitalous-lehti: Ympäristövirtaama yhdistää vesistön käytön ja ekologiset tarpeet (5/2016),Veden niukkuus ja kuivuus Euroopassa ja Suomessa (5/2013) ja Vesitekniikan opiskelijat menivät Etiopiaan (2/2013).